top of page

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ EN VÄKTARE OCH EN ORDNINGSVAKT?

ALLMÄNT Både väktares och ordningsvakter regleras av samma lagstiftning, nämligen lagen om privata säkerhetstjänster. Lagen om privata säkerhetstjänster kallas ofta för branschens "bibel" och är en av de viktigaste verktygen en arbetstagare inom branschen bör kunna tillämpa i sina arbetsuppgifter. Övriga lagar som berör branschen är bl.a. strafflagen, ordningslagen och räddningslagen. Väktare och ordningsvakter bistår bland annat polisen i tryggandet av allmänhetens säkerhet, avslöjande av brott och ingripande av störningar i ordning och säkerhet, vilket möjliggör en bättre distribution av polisens resurser. Det finns en del likheter mellan väktare och ordningsvakter, men även ganska stora skillnader i vissa områden. Väktare och ordningsvakter har unika utbildningar, och deras arbetsmiljö kan variera väldigt mycket från varann. VÄKTARE En väktares primära uppgifter är övervakning av egendom, avslöjande av brott och skyddande av en persons integritet. I regel utförs uppgifterna på ett utsett bevakningsområde. Vissa av uppgifterna kan dock utföras utanför bevakningsområdet, såsom t.ex. skyddande av en persons integritet, vid fall om att personen själv rör sig utanför området. En väktare kan placeras så gott som var som helst, men kräver alltid ett skriftligt uppdragsavtal mellan företaget som erbjuder väktartjänsten och uppdragsgivaren, som beställer tjänsten. Det finns flera olika typer av väktartjänster. De vanligaste är; - Lokalbevakning (Väktaren är placerad på endast ett bevakningsområde, t.ex. i en affär). - Distriktsbevakning (Väktaren utför sina uppgifter på ett flertal bevakningsområden, och rör sig primärt med fordon mellan dessa områden). - Värdetransport (En eller flera väktare transporterar värdeföremål eller kontanter från a till b). - Personskydd (Skyddande av personers integritet. S.k. bodyguard) Väktartjänster är alltid tillståndsbundna, och får utövas endast av en innehavare av ett näringstillstånd inom säkerhetsbranschen. I princip betyder detta, att då grannen åker utomlands och ber dig hålla ett öga på hans hus i utbyte mot t.ex. en flaska alkohol, kan du göra dig skyldig till ett brott. ORDNINGSVAKT Vad gör då en ordningsvakt? Såsom namnet tyder, "vaktar" eller övervakar en ordningsvakt ordning. Ordningsvakters arbete är starkt bundet till något som kallas ett tjänstgöringsområde, dvs. området dit ordningsvakten utsetts. Ordningsvakten har sina ordningsvakts rättigheter endast på detta område och i dess omedelbara närhet. Förutom övervakning av ordning, upprätthåller ordningsvakter även säkerhet på området, samt ingriper i ordningsstörningar och brott som begås på området. Typiska tjänstgöringsområden för ordningsvakter är restauranger och barer samt idrottsevenemang och musikfestivaler. Ordningsvakter kan, till skillnad från väktare, vara anställda rakt av den som behöver tjänsterna. Väldigt vanligt är att t.ex. en restaurang anställer en eller flera ordningsvakter, eller att idrottsföreningen har egna ordningsvakter som arbetar på talko. MAKTMEDEL Både väktare och ordningsvakter har för att utföra sina uppgifter rätt att i vissa situationer använda något som kallas maktmedel. Maktmedel kan användas när en person olagligen försöker förhindra väktaren eller ordningsvakten från att utföra sina lagstadgade uppgifter. Typiska situationer där maktmedel kan användas är vid avlägsnanden av personer från bevaknings- eller tjänstgöringsområdet, då personen gör passivt eller aktivt motstånd och vägrar att självmant avlägsna sig. Som maktmedel klassas både fysiska ingrepp i andra personers verksamhet samt redskap med vilka kontrollen kan utökas. Vanliga maktmedelsredskap är handfängsel, gasspray, och batonger. Väktare kan även vid vissa uppdrag bära skjutvapen. För att få bära dessa redskap i arbetsuppgifterna, krävs utbildning i användningen av dem. SLUTORD Lite väl kortfattat kunde man förklara skillnaderna mellan väktare och ordningsvakter så, att väktare primärt övervakar egendom och ordningsvakter primärt övervakar människor. Bägge yrkesrollerna utför dock en stor del andra uppgifter, och bidrar till en säkrare vardag. Både väktare och ordningsvakter har i vissa situationer rätt att t.ex. vägra en person tillträde, avlägsna en person, gripa en person, säkerhetsvisitera en person eller ta bort förbjudna eller farliga föremål, samt använda maktmedel om personen motstår sig dessa åtgärder. Väktare och ordningsvakter har funnits i någon form redan från 1940 talet om inte ännu tidigare, och deras ansvar har vuxit kraftigt sedan dess. Samarbetet med polisen och andra myndigheter är ytterst viktigt, och polisstyrelsen är även den som övervakar den privata säkerhetsbranschen. Jämfört med polisens mängd på ca. 7400, finns det i Finland ca. 65 000 väktare och ordningsvakter. Mängden tyder ju på att det blir allt mer vanligt att privata aktörer sköter om en del av uppgifterna som annars skulle höra till polisen, och i nuläget anses det vara en nödvändighet, eftersom polisens resurser inte annars skulle räcka till. Om ni behöver väktar- eller ordningsvaktstjänster, finns vi här!


Benjamin Hakala, VD

Ab AXIA Security Services Oy

80 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE ALLMÄNT Då vi pratar om ordningsvakters arbetsgivare, syftas på lag om privata säkerhetstjänster (1085/2015, 3 kap 26 eller 28§.) De vanligaste av dessa är

ÖVERVAKNING AV ORDNING VID RESTAURANGER

ÖVERVAKNING AV ORDNING VID RESTAURANGER ÖVERVAKNING AV ORDNING Kravet på övervakning av ordningen är inom restaurangverksamhet starkt bundet till servering av alkohol. Alkohollagen ställer krav på a

Comentarios


bottom of page