top of page

Restaurangsäkerhet

Utbildning inom restaurangsäkerhet är menad åt dig som vill lära dig arbeta tryggt inom restaurangvärlden.

Under utbildningen behandlas olika hotsituationer och deras hantering, lagliga rättigheter och skyldigheter.
Även räddningsverksamhet och första hjälp behandlas under utbildningen.

Utbildningen kan genomföras t.ex. i samband med en personaldag. Utbildningens längd är ca. 1 timme.

bottom of page