top of page

Reklamation och skadestånd

Vid fall om reklamationer ber vi er kontakta oss per epost på info[at]axiaturva.fi.

Ab AXIA Security Services Oy är enligt 3 kap 1§ i skadeståndslagen skyldig att ersätta skada som orsakas av en anställds misstag eller försummelse i arbetet. I skadeersättningen ingår ersättning för person- eller sakskada.
Skadeståndsansvaret förutsätter att den felaktiga handlingen eller försummelsen och skadan eller förlusten av egendom har ett orsakssamband.

Vid fall om skadeärenden, printa ut blanketten nedan, fyll i och leverera den antingen till vår postlåda eller skanna in och sänd den per epost.
Förrän du returnerar blanketten rekommenderar vi att du läser vår dataskyddsbeskrivning. I dataskyddsbeskrivningen framkommer det hur vi hanterar personuppgifter.

bottom of page