top of page

Rekrytering

Vi anställer kontinuerligt ordningsvakter till diverse uppgifter primärt i Jakobstad.

Arbetsskiften utspelar sig till största del på kvällar och helger, men även dagsarbete kan förekomma.

Anställningsformen är intermittent, vilket betyder att som ordningsvakt hos oss behöver man inte binda sig till ett enda skifte.

Arbetsskiften erbjuds ut ca. 1-2 veckor på förhand, och då får intresserade anmäla sig frivilligt.

Om du är intresserad av denna typ av arbete, och har ett giltigt ordningsvaktskort, skicka då in en friformig ansökan till vår epost.

bottom of page