top of page

Grunderna i användning av maktmedel, 6h

Grunderna i användning av maktmedel ingår i grundutbildningen för ordningsvakter. Om du av någon anledning inte har genomfört denna del under grundutbildningen, kan den även genomföras i efterhand.

Utbildningen innehåller teori angående användningen av maktmedel, och fysiska övningar i användning av fysiska maktmedel, batong och handfängsel.

bottom of page