top of page

Repetitionsutbildning i användning av maktmedel, 8h

En sådan innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som utövar ordningsövervakningsverksamhet ska minst en gång om året ordna en repetitionsutbildning i användning av maktmedelsredskap eller övervaka att ordningsvakterna eller väktarna genomgår en sådan utbildning på annat sätt.


En ordningsvakt eller väktare som är anställd hos en innehavare av ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen får bära och använda maktmedelsredskap endast om han eller hon genomgått repetitionsutbildningen.

LPST 49§

bottom of page