top of page

Repetitionsutbildning för ordningsvakter, 8h

Repetitionsutbildningen för ordningsvakter är menad åt dig som redan har ett giltigt ordningsvaktskort. Ordningsvaktskortet bör förnyas var femte år, och för att ansöka om nytt ordningsvaktskort av polisen bör du genomgå en repetitionsutbildning för ordningsvakter.

Repetitionsutbildningen är 8 timmar lång, och är en teoriutbildning följt av ett skriftligt prov.
 

Om du avlagt grundutbildningen före 03.2007, och ditt ordningsvaktskort föråldras, måste du gå om hela grundutbildningen. 
En grundutbildning som genomförts efter 03.2007 föråldras inte, utan ordningsvaktskortet kan förnyas med en repetitionsutbildning.

bottom of page