top of page

Allmänt om utbildningarna

Ab AXIA Security Services Oy utbildar i samarbete med OptimaPlus Ab Oy ordningsvakter primärt i Jakobstadsregionen.
Vi har även möjlighet att utbilda på längre håll.

Som utbildare för ordningsvakts- och maktmedelsutbildningarna är Benjamin Hakala, som är en av polisstyrelsen godkänd ordningsvakts- och maktmedelsutbildare.

Som utbildare för delarna räddningsverksamhet och livräddande första hjälpen är John Forslund. Delarna ingår i grundutbildningen för ordningsvakter.

Läs mer om utbildningarna här

- Grundutbildning för ordningsvakter
- Repetitionsutbildning för ordningsvakter
- Grunderna i användning av maktmedel
- Maktmedels tilläggsutbildning
- Maktmedels repetitionsutbildning
- Teleskopbatong
- Gasspray
- Restaurangsäkerhet

bottom of page