Utbildningar

Vi erbjuder diverse utbildningar inom säkerhetsbranschen, som t.ex.

- Grundutbildning för ordningsvakter (40h)

- Repetitionsutbildning för ordningsvakter (8h)

- Repetition i användning av maktmedel (8h)

- Användning av teleskopbatong (5h)

- Användning av gasspray (5h)

- Restaurangpersonalens säkerhetsskolning

Utbildningarna tar plats antingen i våra skolningsutrymmen, eller direkt hos kunden.

T.ex. säkerhetsskolningar för restauranger och personer som arbetar ensamma är bra att utföra på arbetsobjektet för maximal realism.