top of page

Utbildning i användning av gasspray, 5h

Utbildningen i användning av gasspray är menad åt ordningsvakter vars arbetsförhållanden kan utsätta dem för våld- och hotsituationer. För att få bära en gasspray under arbetsskiftet bör du ansöka om ett innehavstillstånd hos polisen och ha godkänt genomfört utbildningen i användning av gasspray.

Under utbildningen gås igenom lagen som styr ordningsvaktens användning av maktmedel och det övas på de fysiska delarna. Du lär dig hantera en gasspray tryggt och korrekt som maktmedel och i nödvärn. Till utbildningen tillhör ett skriftligt och ett fysiskt prov.

bottom of page