top of page

Tilläggsutbildning i användning av maktmedel för ordningsvakter, 16h

Tilläggsutbildningen i användning av maktmedel är menad för ordningsvakter som behöver djupare insättning och mer mångsidig träning maktmedelssituationer i sitt arbete. Polisen kan även kräva att ordningsvakter vid vissa tillställningar har genomgått tilläggsutbildningen. 

För att kunna delta i tilläggsutbildningen, bör man tidigare ha avlagt delarna grunderna i användning av maktmedel samt utbildning i användning av gasspray. Även den tidigare utbildningen maktmedels allmän del godkänns som kriterium.

bottom of page