top of page

Dataskyddsbeskrivning

1 § REGISTERINNEHAVARE

Ab AXIA Security Services Oy
3210798-8

Mjölvägen 2, 68600 Jakobstad

2 § KONTAKTPERSON
Benjamin Hakala
044 719 0090
info@axiaturva.fi

3 § REGISTRETS NAMN

Ab AXIA Security Services Oy:n kundregister

4 § MÅLET MED ANVÄNDNINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter används för att upprätthålla kundrelationer, behandla beställningar, fakturering, förbättra användarupplevelsen i kundrelationer, utföra analyser och förhindra missbruk. Informationen kan användas av Ab AXIA Security Services Oy för information, om kunden inte uttryckligen har förbjudit det.

5 § REGISTRETS INNEHÅLL

Följande uppgifter lagras i registret:
Kund- eller företags-/organisationsnamn, FO-nummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, betalnings- och faktureringsuppgifter samt annan information relaterad till beställningen och leveransen. Ett personnummer kan begäras av en privatperson för faktureringsändamål vid kontroll av kreditvärdighet.

6 § INFORMATIONSKÄLLOR

Källan till informationen är främst användaren själv. Informationen erhålls från kunden själv i samband med beställningen, via e-post eller telefon, eller när uppdragsavtal eller erbjudande görs. 

7 § UPPGIVANDE AV INFORMATION

Informationen används endast för att hantera kundrelationen. Vi kan avslöja viss nödvändig information till tredje parter, såsom den enhet som hanterar betalningssystemet och en kreditgivare för delbetalning. Uppgifter kan även lämnas ut till myndigheterna enligt lag.

8 § DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EU ELLER EES

Data överförs inte utanför EU eller EES.

9 § LAGRING AV DATA

Ab AXIA Security Services Oy lagrar kunduppgifter under kundrelationens varaktighet. På kundens begäran kan personuppgifter om denne tas bort från registret. Beträffande den levererade ordern bestäms dock skyldigheten att lagra order-, betalnings- och faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen (1997/1336 §10).

10 § ANVÄNDNING AV COOKIES
Vi kan använda cookies och annan liknande teknik på vår webbplats. Cookies används för att samla in information om besökstrafik och förbättra användarupplevelsen av tjänsten på användarens enhet. Cookies och andra identifierare har en definierad giltighetstid, varefter webbläsaren raderar identifieraren. Vi kan använda cookies för att samla in besöksinformation i analys- och personaliseringssyfte med tredje part. Informationen som används är anonymiserad. Vi kan använda Google Analytics för analyser relaterade till vår webbplats.

11 § GRUNDER OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR REGISTRETS SKYDD

Varsamhet iakttas vid behandling av kundregistret och de behandlade uppgifterna är ordentligt skyddade. Kunddata samlas in i en säker elektronisk databas, som kräver ett lösenord för att logga in. En papperskopia av kundregistret förs också. Pappersexemplaret förvaras i låst utrymme som är försett med ett larmsystem. Kundregistret behandlas konfidentiellt. Uppgifterna behandlas endast av personalen på Ab AXIA Security Services Oy, vars arbetsbeskrivning det är och som är bundna av tystnadsplikt.

12 § INSPEKTIONSRÄTT

Kunden kan begära en sammanfattning av sin egen information, inklusive all personlig information som han har gett oss. Uppgifter kan begäras genom att kontakta registrets administratör via e-post. Kunden kan även begära redigering eller radering av registret. Kunden har också rätt att förbjuda behandling av sina uppgifter för marknadsföringsändamål. Begäran om begränsning av databehandling ska lämnas per e-post till registerförvaltaren. Rätten att radera eller redigera dina egna uppgifter gäller inte för personuppgifter som vi behöver behålla för administrativa eller juridiska orsaker, såsom redovisningsansvar, eller av skäl relaterade till datasäkerhet.

bottom of page