top of page

Utbildning i användning av teleskopbatong, 5h

Utbildningen i användning av teleskopbatong är menad åt ordningsvakter vars arbetsförhållanden kan utsätta dem för våld- och hotsituationer. 

En ordningsvakt som godkänt utfört utbildningen i användning av teleskopbatong kan i sina arbetsuppgifter bära en teleskopbatong.

OBS! Endast ordningsvakter anställda åt en innehavare av ett näringstillstånd  för säkerhetsbranschen har rätt att bära teleskopbatong.

Rätten att bära teleskopbatong ger heller inte rätt åt ordningsvakten att införskaffa och inneha en egen teleskopbatong.

Som krav för deltagande i utbildningen krävs ett godkänt avläggande av grunderna i användning av maktmedel. Till utbildningen tillhör ett skriftligt och ett fysiskt prov.

bottom of page