top of page

Grundutbildning för ordningsvakter, 40h

Grundutbildningen för ordningsvakter är menad åt dig som är intresserad av att börja din karriär med arbetet som ordningsvakt på bland annat tillställningar, idrottsevenemang och restauranger.
Grundutbildningen är 40 timmar lång, och innehåller teori, räddningsverksamhet, första hjälpen och maktmedel. 
I slutet av utbildningen avläggs ett skriftligt prov.

I grundutbildningen för ordningsvakter ingår delen "grunderna i användning av maktmedel". I denna del ingår ett fysiskt och ett skriftligt prov.

Efter godkänt avlagd grundutbildning, kan du ansöka om godkännande som ordningsvakt av polisen. Godkännandet är i kraft i 5 år, vartefter du behöver utföra en repetitionsutbildning för ordningsvakter för att förnya ditt godkännande som ordningsvakt.

Personen som ansöker om godkännande bör vara 18 år och är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften.

bottom of page