top of page

OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR & ÖVERVAKNING AV ORDNING NÄR BEHÖVS ORDNINGSVAKTER ? När ett evenemang planeras, bör tas i beaktan dess säkerhetsaspekt. Arrangören av tillställningen har i sista hand bland övriga saker även ansvaret över att ordning och säkerhet upprätthålls under tillställningen. Denna uppgift kan dock (i viss mån) sättas på ordningsvakterna. Inför evenemanget bör arrangören ta i beaktan behovet av att utse ordningsvakter för evenemanget. Bland annat ordningsvakternas tjänstgöringsområde, uppgifter, mängd, klädsel och utrustning bör tas i beaktan.

HUR MÅNGA ORDNINGSVAKTER BEHÖVS ? I folkmun pratas det ofta om siffran 1/100, alltså en ordningsvakt per hundra besökare. Denna siffra är dock lite av ett ”påhitt”, eftersom det endast är alkohollagen som ställer detta krav vid fall om att utskänkning sker efter kl. 01.30 på natten. Vid t.ex. en offentlig tillställning är det arrangören av tillställningen som självmant måste räkna ut behovet av ordningsvakter, och sedan är det polisen som godkänner mängden, eller ställer krav på ökande av denna mängd. Mängden ordningsvakter kan aldrig vara för stor, men den kan alltid vara för liten. Arrangören bär i sista hand ansvaret vid fall om att t.ex. en olycka sker, och ordningsvakternas mängd har varit för liten.

ANMÄLAN OM EVENEMANGET ÅT POLISEN En tillställning kräver alltid anmälan till polisen om den;

1) är stor (har flera hundra besökare)

2) ordnas utomhus på en offentlig plats eller på trafikleder 3) riktar sig mot särskilda grupper

4) pågår efter kl. 22.00

5) behöver ordningsövervakning eller trafikledare

6) måste ha en säkerhetsplan/räddningsplan (krav vid t.ex. över 200 besökare)

7) kan väcka starka känslor (risk för att någon vill störa tillställningen)

 

Om det är oklart om en tillställning behöver meddelas åt polisen, är det bättre att kontrollera med polisen om dess anmälningsplikt. Anmälan i sig kan göras via polisens nättjänst, och ska göras senast 5 dygn innan tillställningen tar plats. Om tillfälliga ordningsvakter ska utses, bör anmälan om tillställningen samt förslag på de tillfälliga ordningsvakterna lämnas in senast 14 dygn före tillställningen. En anmälan till polisen ska innehålla åtminstone följande saker;

1) kompletta kontaktuppgifter till arrangören och ansvarspersoner

2) en utredning över tillställningens syfte, program och eventuella artister

3) plats för tillställningen samt samtycke av den som innehar eller äger platsen

4) uppskattat antal besökare per dag och under hela tillställningen

5) datum och tid för tillställningen

6) en utredning av byggtekniska konstruktioner (publikläktare, scener, tält, regnskydd, ramper, öppen eld, pyroteknik, ljudanläggningar osv.)

7) en säkerhets- och räddningsplan som innehåller en plan för ordningsövervakning

8) en lista på ordningsvakterna (namn, personbeteckning och ordningsvaktskortets nummer)

9) en lista på tillfälliga ordningsvakterna som föreslås (namn och personsignum)

10) uppgifter om en eventuell ansvarsförsäkring

11) uppgifter om utskänkning av alkohol, öppen eld och musik

12) plan för trafikarrangemang (personuppgifter för dem som leder trafik)

ORDNINGSVAKTERNAS UPPGIFTER En ordningsvakts primära uppgift är att trygga ordningen och säkerheten under evenemanget. Förutom det, sköter ordningsvakter även ofta om räddningsåtgärder samt första hjälp. En ordningsvakt är främst av allt en kundbetjänare, vars ansvar det är vid sida om arrangören att se till att evenemanget flyter på tryggt och säkert, utan att orsaka olägenhet åt utomstående eller trafik. En ordningsvakt förebygger även olyckor och brottslighet.

TILLFÄLLIGA ORDNINGSVAKTER Med beaktande av tillställningens omfattning och natur, kan polisinrättningen godkänna tillfälliga ordningsvakter till evenemanget eller serier av likartade evenemang (t.ex. idrottsevenemang).Tillfälliga ordningsvakterna kan inte utses själv av arrangören, utan alla tillfälliga ordningsvakter måste meddelas till- och få ett godkännande av polisen. Godkännandet ska, lika som ett ordningsvaktskort, finnas i behåll av ordningsvakten under arbetet. Vid tillställningar där det utses tillfälliga ordningsvakter, ska det alltid finnas en tillräcklig mängd egentliga ordningsvakter. Polisen bestämmer denna mängd. En tillfällig ordningsvakt har endast rätt att agera som ordningsvakt enligt vad som bestämts i godkännandet (ett specifikt evenemang, eller en serie av likartade evenemang). OBS! En tillfällig ordningsvakt har inte samma befogenheter som en egentlig ordningsvakt när det kommer till vägrande av tillträde, avlägsnande, gripande och användning av maktmedel.

ORDNINGSVAKTERNAS KLÄDSEL Både de egentliga ordningsvakterna och de tillfälliga ordningsvakterna skall vara klädda enligt polisens bestämmelser (står i tillståndet) i antingen ordningsvakts väst eller med bricka. (Igenkänningstecken)Inrikesministeriets förordning (20.10.2016/875) ställer kraven på hurudan brickan eller västen skall se ut, samt hurudan text ska finnas på igenkänningstecknet. Det är förbjudet för t.ex. funktionärer eller övrig personal att vara klädda i förvillande likartade västar.

 

MINNESLISTA

1) Arrangören av tillställningen bär ansvaret över att ordning och säkerhet upprätthålls

2) Ta reda på i god tid om en tillställning bör meddelas åt polisen

3) Mängden ordningsvakter bestäms av polisen, på förslag av arrangören

4) En ordningsvakts primära uppgift är att övervaka ordning och säkerhet

5) Tillfälliga ordningsvakter kan användas vid vissa tillställningar, men de kräver tillstånd av polisen

6) Alla ordningsvakter utsedda för evenemanget ska vara klädda enligt polisens direktiv, och klädseln ska uppfylla kraven enligt inrikesministeriets förordning. Om ni behöver hjälp med planeringen eller utförandet av ett evenemang, står vi till tjänst! Benjamin Hakala, VD Ab AXIA Security Services Oy

211 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

PLANERING AV ETT EVENEMANGS SÄKERHET

PLANERING AV ETT EVENEMANGS SÄKERHET ALLMÄNT Vid planering av ett evenemang och dess säkerhetsaspekt, bör först tas i beaktan hurudant evenemanget är. Den vanligaste typen av evenemang är offentliga t

VEM FÅR FAKTURERA FÖR ORDNINGSÖVERVAKNING?

VEM FÅR FAKTURERA FÖR ORDNINGSÖVERVAKNING? NÄRINGSTILLSTÅND Som ett baskrav för att kunna arbeta som ordningsvakt emot faktura, eller sälja ordningsövervakning ställs enligt lagen om privata säkerhets

Commentaires


bottom of page