top of page

Värdetransport

Vi erbjuder försäkrad värdetransport för t.ex. kontanter eller värdeföremål.

Våra väktare är försedda med maktmedelsredskap och skyddar värdesakerna under transporten.
Värdetransporten kan utföras antingen synligt med väktare i uniform och märkt fordon, eller diskret med civilklädd personal och civilfordon.

För mer information angående värdetransporter bör du fråga en offert, eftersom att tjänstens prissättning varierar beroende på det transporterade materialets värde.

bottom of page