top of page

Väktartjänster

Vi erbjuder diverse väktartjänster åt både privat- och företagskunder.
Alla bevakningsronder registreras elektroniskt i en logg, som kunden har tillgång till vid behov. Med detta garanterar vi att de överenskomna uppdragen utförs.

Till väktartjänsterna hör t.ex.

- Lokalbevakning

- Distriktsbevakning nattetid

- Personskydd

- Butiksbevakning


Våra fordon är försedda med förstahjälp- och släckningsutrustning, som vår personal blivit utbildade i att använda. Utöver detta är fordonen även försedda med en inspelande kamera och GPS, som registrerar körda rutter och eventuella händelser.

bottom of page