Säkerhetsteknologi

Vi säljer och installerar varierande säkerhetsteknologi såsom:

  • Inbrottslarmsystem

  • Kamerabevakningssystem

  • Brandalarm

  • Överfallslarm
     

Alarmen tas emot i Oy Verifi Ab:s alarmcentral som är certifierad av Finansbranschens Centralförbund. Alarmcentralen är bemannad dygnet runt.

Utöver detta hyr vi också ut professionella radiotelefoner åt t.ex. föreningar och företag för både kortare och längre tider.