top of page

Säkerhetsteknologi

Vi säljer och installerar varierande säkerhetsteknologi såsom:

  • Inbrottslarmsystem

  • Kamerabevakningssystem

  • Brandalarm

  • Överfallslarm
     

Alarmen tas emot i vår samarbetspartners alarmcentral som är certifierad av Finansbranschens Centralförbund och uppfyller kraven för SFS-EN ISO 9001:2008 och SFS-EN ISO 50518 (1-3).

Av oss kan du även hyra professionella radiotelefoner t.ex. åt en förening eller företag för både enskilda evenemang och längre perioder.

Dahua_Technology_logo.svg.png
bottom of page