Säkerhetsteknologi

Vi säljer och installerar varierande säkerhetsteknologi såsom:

  • Inbrottslarmsystem

  • Kamerabevakningssystem

  • Passerkontroll

  • Brandalarm

  • Trygghetstelefoner

  • Överfallslarm
     

Alarmen tas emot i Oy Verifi Ab:s alarmcentral som är certifierad av Finansbranschens Centralförbund. Alarmcentralen är bemannad dygnet runt.