top of page

VEM FÅR FAKTURERA FÖR ORDNINGSÖVERVAKNING?

NÄRINGSTILLSTÅND Som ett baskrav för att kunna arbeta som ordningsvakt emot faktura, eller sälja ordningsövervakning ställs enligt lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) 3 kap 24§ att ett uppdragsavtal gjorts mellan parterna. För att ett uppdragsavtal lagligen ska kunna göras, bör parten som säljer sina tjänster inneha ett näringstillstånd inom säkerhetsbranschen och ha en eller flera ansvariga föreståndare, som sköter om verksamheten som är specifikt bundet till säkerhetsbranschen.


I paragrafen nämns dock ett undantag, vilket gäller offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. Till dessa kan i princip vem som helst som innehar ett FO-nummer sälja sina tjänster emot faktura, dock med vissa krav.


OFFENTLIG TILLSTÄLLNING ELLER ALLMÄN SAMMANKOMST

Offentliga tillställningar är i regel sådana tillställningar, där vem som helst har rätt att tillträda. Fotbollsmatcher, musikevenemang och festivaler är i regel offentliga tillställningar. För offentliga tillställningar krävs ofta tillstånd av polisen. (Information om tillståndet finns på polisens hemsida)

Allmänna sammankomster är t.ex. fredliga demonstrationer eller marscher, som tar plats på allmänna områden såsom ett torg. ÖVRIGA KRAV OCH POTENTIELLT BROTT Förutom det ovanstående kravet på näringstillstånd, krävs för försäljning av ordningsövervakning emot faktura t..ex. specifika försäkringar som täcker utföring av ordningsövervakningsverksamhet. Om man då säljer sina tjänster emot faktura till något annat än en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst, såsom åt en restaurang, och inte innehar näringstillståndet, kan man för olovligt utövande av näringsverksamhet inom säkerhetsbranschen bli dömd till böter eller fängelse i högst 6 månader enligt Strafflagens 17 kapitel 6a §.

Undantaget möjliggör dock t.ex. att en idrottsförening kan sälja sina ordningsvakter åt en annan idrottsförening inför ett evenemang, utan att behöva ha näringstillståndet.

Då behövs oavsett t.ex. korrekta försäkringar finnas.Om du har frågor angående ordningsövervakning, finns vi här!


Benjamin Hakala, VD

Ab AXIA Security Services Oy

21 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

PLANERING AV ETT EVENEMANGS SÄKERHET

PLANERING AV ETT EVENEMANGS SÄKERHET ALLMÄNT Vid planering av ett evenemang och dess säkerhetsaspekt, bör först tas i beaktan hurudant evenemanget är. Den vanligaste typen av evenemang är offentliga t

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE ALLMÄNT Då vi pratar om ordningsvakters arbetsgivare, syftas på lag om privata säkerhetstjänster (1085/2015, 3 kap 26 eller 28§.) De vanligaste av dessa är

Comments


bottom of page