top of page

PLANERING AV ETT EVENEMANGS SÄKERHET

ALLMÄNT Vid planering av ett evenemang och dess säkerhetsaspekt, bör först tas i beaktan hurudant evenemanget är. Den vanligaste typen av evenemang är offentliga tillställningar. Idrotts- och musikevenemang är oftast offentliga tillställningar.

Lagstiftningen som reglerar dessa tillställningar är t.ex. lagen om privata säkerhetstjänster, lagen om sammankomster samt räddningslagen.

KRAV FÖR ATT ARRANGERA EN OFFENTLIG TILLSTÄLLNING? För att få arrangera en offentlig tillställning, ska några punkter tas i beaktande:

  • Arrangören för tillställningen ska vara en myndig person, en sammanslutning, eller en stiftelse.

  • Samtycke för användning av platsen där tillställningen ordnas behövs av platsens ägare.

  • Anmälan om evenemanget måste göras åt polisen senast 5 dygn på förhand.

  • Räddningsplan för tillställningen måste levereras åt räddningsmyndigheterna senast 14 dygn på förhand.

  • Ansvarsförsäkring bör finnas om skada för personer eller egendom kan förekomma.

  • Ordningsövervakning för tillställningen bör planeras, och bifogas i anmälan åt polisen.


Polisen har rätt att förbjuda att en tillställning hålls, om ovanstående kraven eller andra krav inte uppfylls.


ORDNINGSÖVERVAKNING Arrangören av tillställningen ansvarar över att ordning och säkerhets upprätthålls och att lag följs under tillställningen. Arrangören kan självmant utse ordningsvakter för tillställningen, och dessa ska anmälas åt polisen. TRAFIK

Om det finns risk för att trafiken kan påverkas, ska arrangören utföra en trafikplan. Enligt behov kan även trafikdirigerare placeras. Trafikdirigerarna ska liksom ordningsvakterna anmälas åt polisen. FÖRSTA HJÄLP OCH RÄDDNINGSÅTGÄRDER Arrangören bör i planeringen av säkerheten om kraven i räddningslagen uppfylls utföra en räddningsplan för evenemanget. I räddningsplanen bör planeras t.ex. utrymningsvägar, släckningsutrustning, agerande vid brand-, nöd- och hotsituationer, evakuering, första hjälp, fastsättning av tält och mycket mer. De exakta kraven ställs av räddningsmyndigheterna och polisen. Tillställningen bör ofta även ha en utritad karta.


SÄKERHETSLEDNING

Arrangören kan själv agera säkerhetschef, men eftersom arrangören ofta har andra uppgifter under tillställningen, är det vanligt att någon annan tar sig an denna roll. Önskvärt vore det ju att personen som ansvarar över säkerheten är insatt i sin roll och har deltagit i planeringen av evenemanget och dess säkerhetsaspekt. Personen kan även vara inköpt. ARRANGÖRENS ANSVAR OCH POLISENS ANVISNINGAR Arrangören ska se till att tillställningen flyter på smidigt, utan störningar i ordningen, säkerheten, eller utomståendes rättigheter såsom trafik, hemfrid och miljö.

Om brister i dessa framkommer, ska arrangören omedelbart ta åtgärder för att korrigera dessa, eller i värsta fall avbryta tillställningen.

En ordningsvakt och polisen har även samma rättighet, om arrangören inte tar tillräckliga åtgärder för att korrigera problemen som framkommit.

Polisen kan på förhand eller under tillställningen ge anvisningar och föreskrifter över hur tillställningen ska skötas. Polisen kan även stänga ner en tillställning, om de givna villkoren bryts.


FÖRBJUDNA FÖREMÅL OCH ÄMNEN

Vid tillställningen och i dess omedelbara närhet är det förbjudet att inneha skjutvapen, sprängämnen, eggvapen eller andra motsvarande föremål eller ämnen.

Denna regel gäller givetvis inte personer i tjänst, såsom polisen.

Arrangören och polisen har dessutom rätt att förbjuda innehav av berusningsmedel såsom alkohol vid tillställningen.

För att ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas har arrangören och polisen rätt att ge ordningsvakterna order om att visitera deltagare för att försäkra sig om att de inte innehar förbjudna föremål eller ämnen, om det finns grundad anledning att misstänka att de skulle ha det. Visitationer såsom dessa är frivilliga, men kan ställas som krav för tillträde.

SLUTORD

Om du planerar ett evenemang och behöver hjälp med planeringen eller utförandet av säkerheten, finns vi till ditt förfogande. Vi har bred erfarenhet av diverse evenemang, och kan hjälpa till med helhetslösningar som innehåller allt planeringsarbete (Säkerhets- och räddningsplaner) anmälan åt polisen, och även ledningen på plats. Vi kan givetvis även hjälpa till med endast delar av det hela, om ni själva har möjlighet att utföra de andra delarna.Benjamin Hakala, VD

Ab AXIA Security Services Oy

20 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

VEM FÅR FAKTURERA FÖR ORDNINGSÖVERVAKNING?

VEM FÅR FAKTURERA FÖR ORDNINGSÖVERVAKNING? NÄRINGSTILLSTÅND Som ett baskrav för att kunna arbeta som ordningsvakt emot faktura, eller sälja ordningsövervakning ställs enligt lagen om privata säkerhets

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE ALLMÄNT Då vi pratar om ordningsvakters arbetsgivare, syftas på lag om privata säkerhetstjänster (1085/2015, 3 kap 26 eller 28§.) De vanligaste av dessa är

Comments


bottom of page