top of page

INFORMATION FÖR ORDNINGSVAKTERS ARBETSGIVARE

ALLMÄNT

Då vi pratar om ordningsvakters arbetsgivare, syftas på lag om privata säkerhetstjänster (1085/2015, 3 kap 26 eller 28§.)

De vanligaste av dessa är dock;

1) Arrangörer av diverse evenemang

2) Restauranger


Ordningsvakter har alltid en arbetsgivare, oavsett om de arbetar på talko eller får en lön.

För arbetstagarens sida är det ytterst viktigt att ta reda på om arbetsgivaren är medveten om kraven vi behandlar nedan.

I värsta fall kan en olycka eller en våldssituation ske, och först då framgår det att arbetsgivaren inte uppfyllt sina skyldigheter, vilket kan lämna arbetstagaren ensam med sina skador och bekymmer, och t.ex. rättegångskostnader täcks ej eftersom försäkringen varit fel.


HÄNDELSERAPPORTER

Ordningsvakter har i sin tjänst en skyldighet att skriva händelserapporter över diverse händelser. Dessa krav ställs i lag om privata säkerhetstjänster (1085/2015, 3 Kap 33§) och i statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster (874/2017 18§).


Några av dessa skyldigheter faller även på arbetsgivaren. Arbetsgivarens ansvar är att bevara de skrivna händelserapporterna i två fulla kalenderår efter det när rapporten är skriven. Efter de två kalenderåren ska rapporter som innehåller personuppgifter förstöras senast inom en månad. De övriga rapporterna får då även förstöras.

Rapporterna ska vara förvarade på ett sådant sätt att de kan tas fram utan dröjsmål om t.ex. polisen begär dem. Arbetsgivaren är den, som ska förse ordningsvakterna med rapportmallen eller programvaran som krävs för att rapporterna ska kunna skrivas enligt lagens krav.


FÖRSÄKRINGAR

I ordningsövervakningsverksamhet ställs krav på specifika försäkringar för branschen, när det gäller olycksfallsförsäkringar. Koden för dessa försäkringar är 54190.

Utöver det krävs en ansvarsförsäkring som täcker säkerhetstjänster.


Vid fall om att arbetsgivaren är en arrangör av tillställningar och arbetstagarna arbetar på talko, krävs dessutom en talkoförsäkring. Även om personalen arbetar på talko, klassas de enligt Finlands lagstiftning som arbetstagare med ett arbetsavtal. Avtalet kan dock vara muntligt.


ATT FLYTTA ANSVARET

En tillställnings arrangör eller drivare av t.ex. restaurangverksamhet behöver givetvis tänka på kostnader för övervakningen av ordning.

Många tänker dock att det alltid är förmånligare att skaffa ordningsvakter på sk. egna lönelistor, men glömmer, eller vet inte om vilka ansvar som ställs på arbetsgivaren om de självmant anställer ordningsvakter.

När ett säkerhetsföretag offererar ordningsövervakningstjänster, har alla dessa tagits i beaktande och räknats in i priset.


Utöver rapporthantering och försäkringar bör en arbetsgivare även tänka på saker som klädsel och utrustning.

Om en arbetsgivare ställer krav på hurudan utrustningen ska vara, har arbetsgivaren i regel en skyldighet att skaffa den.


Utrustning å andra sidan är bundet till arbetssäkerhet. Behövs det skyddsskor? Skyddsvästar? Eller till branschen tillhörande redskap såsom handfängsel eller gassprayer? Arbetsgivaren kan hamna att stå för dessa. (Arbetarskyddlag 738/2002, 2 kap 15§)


Om inget annat, så måste åtminstone en kartläggning av risker göras i samband med att anvisningar för hantering av hotfulla situationer och hur våldsamma situationer påverkar arbetstagaren görs. (Arbetarskyddlag 738/2002, 5 kap 27§)


En arbetstagare har rätt att vägra att utföra arbetet om det medför allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa. Denna paragraf kan tillämpas om mängden utsedda ordningsvakter är för liten, skyddsutrustningen inte är tillräcklig, och hotsituationerna är många.


SLUTORD

Som arbetsgivare, har du alltid ett flertal skyldigheter. Om verksamheten kräver övervakning av ordning och säkerhet, ökar dessa skyldigheter markant.

Förutom de vanliga sidokostnaderna som tillkommer lön och brukar kunna räknas som (timlön x 1,3–1,4), kan det i ordningsövervakningsarbete stiga till (timlön x 1,5-1,6).

Förutom kostnadsfrågan, finns ju även ansvarsfrågan. Vill du ha ansvaret över att tillställningen eller restaurangnatten går lugnt till, eller vill du överföra ansvaret på någon som har kunskap och erfarenhet att ta sig på den?


Om ni behöver hjälp med dessa frågor, står vi till tjänst!


Benjamin Hakala, VD

Ab AXIA Security Services Oy

59 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

PLANERING AV ETT EVENEMANGS SÄKERHET

PLANERING AV ETT EVENEMANGS SÄKERHET ALLMÄNT Vid planering av ett evenemang och dess säkerhetsaspekt, bör först tas i beaktan hurudant evenemanget är. Den vanligaste typen av evenemang är offentliga t

VEM FÅR FAKTURERA FÖR ORDNINGSÖVERVAKNING?

VEM FÅR FAKTURERA FÖR ORDNINGSÖVERVAKNING? NÄRINGSTILLSTÅND Som ett baskrav för att kunna arbeta som ordningsvakt emot faktura, eller sälja ordningsövervakning ställs enligt lagen om privata säkerhets

Commenti


bottom of page