top of page

Teleskooppipatukkakoulutus, 5h

Teleskooppipatukkakoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, joiden työolosuhteissa esiintyy korostuneesti väkivalta- ja uhkatilanteita.

Teleskooppipatukkakoulutuksen hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvoja voi kantaa työtehtävissään teleskooppipatukkaa.

HUOM! Teleskooppipatukkaa ovat oikeutettuja kantamaan ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevat järjestyksenvalvojat.
Oikeus kantaa teleskooppipatukkaa ei myöskään oikeuta järjestyksenvalvojaa hankkimaan ja pitämään hallussaan omaa teleskooppipatukkaa.

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on voimankäytön fyysisten perusteiden hyväksytty suorittaminen. Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe sekä näyttökoe

bottom of page