top of page

Voimankäytön kertauskoulutus, 8h

Jäsjestyksenvalvontatoimintaa harjoittavan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on järjestettävä vähintään kerran vuodessa voimankäyttövälineiden kertauskoulutus, tai valvoa että järjestyksenvalvoja muutoin suorittaa kertauskoulutuksen.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevat vartijat tai järjestyksenvalvojat saavat kantaa ja käyttää voimankäyttövälineita ainoastaan silloin, jos he ovat suorittaneet kertauskoulutuksen.

LYTP 49§

bottom of page