top of page

Tietosuojaseloste

1 § REKISTERINPITÄJÄ

Ab AXIA Security Services Oy
3210798-8

Jauhotie 2, 68600 Pietarsaari

2 § YHTEYSHENKILÖ
Benjamin Hakala
044 719 0090
info@axiaturva.fi

3 § REKISTERIN NIMI

Ab AXIA Security Services Oy:n asiakasrekisteri

4 § HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, tilausen käsittelyyn, laskutukseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen asiakassuhteissa, analytiikan tekemiseen ja väärinkäytösten estämiseen. Tietoja voidaan käyttää Ab AXIA Security Services Oy:n toimesta tiedottamiseen, mikäli asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt.

5 § REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Asiakkaan tai yrityksen/organisaation nimi, y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, maksu- ja laskutustiedot sekä muut tilaukseen ja toimitukseen liittyvät tiedot. Yksityishenkilöltä voidaan pyytää henkilötunnusta luottokelpoisuuden tarkistamiseksi laskutustarkoituksessa.

6 § SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietojen lähde on asiakas itse. Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen, tarjouksen, taikka toimeksiantosopimuksen teon yhteydessä.

7 § TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseksi. Voimme luovuttaa joitain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, kuten maksujärjestelmää hoitavalle taholle ja luotonmyöntäjälle osamaksua varten.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain edellyttämällä tavalla.

8 § TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 § TIETOJEN SÄILYTYS

Ab AXIA Security Services Oy säilyttää asiakastietoja asiakassuhteen keston ajan. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisteristä. Toimitetun tilauksen osalta tilaus-, maksu- ja laskutustietojen säilytysvelvoite määräytyy kirjanpitolain (1997/1336) 10§ mukaisesti.

10 § EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Voimme käyttää evästeitä ("cookies") ja muita vastaavia tekniikoita verkkosivuillamme. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän laitteella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Voimme kerätä evästeiden avulla kävijätietoa analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Käytetty tieto on anonyymiä. Voimme hyödyntää sivustollamme Google Analyticsiä.

11 § REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET JA TURVATOIMET

Asiakasreksiterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, johon kirjautuminen edellyttää salasanaa. Asiakasrekisteristä pidetään myös paperiset kopiot. Paperiset kopiot säilytetään lukitussa ja hälytyslaittein valvotussa tilassa. 

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain sellaiset Ab AXIA Security Services Oy:n palveluksessa olevat henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus.

12 § TARKASTUSOIKEUS

Asiakas voi pyytää koostetiedostoa omista tiedosistaan, sisältäen kaiken henkilötiedon, jota hänestä on kerätty. Tietoja voi pyytää ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään kirjallisesti.

Asiakas voi myös pyytää rekisterin muokkausta tai poistoa. Asiakkaalla on lisäksi oikeud kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

Oikeus omien tietojen muokkaukseen tai poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, jota on säilytettävä ylläpidollisten taikka juridisten vastuiden toteuttamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjanpitoa koskevat velvoitteet.

bottom of page