top of page

Fyysisen voimankäytön perusteet, 6h

Fyysisen voimankäytön perusteet sisältyvät järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen. Jos et jostain syystä ole suorittanut tätä osiota peruskoulutuksen aikana, voit suorittaa sen myös jälkeenpäin.

Koulutus sisältää teoriaa voimankäytöstä sekä harjoituksia fyysisen voimankäytön, patukan ja käsirautojen käytössä.

bottom of page