top of page

Kaasusumutinkoulutus, 5h

Kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, joiden työolosuhteissa esiintyy korostuneesti väkivalta- ja uhkatilanteita.

Kaasusumutinkoulutuksen hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvoja voi kantaa työtehtävissään kaasusumutinta.

Kaasusumuttimen kantamiseen tulee hakea poliisilta hallussapitolupa.

Koulutuksessa käsitellään järjestyksenvalvojan voimankäyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä harjoitellaan fyysistä voimankäyttöä. Kaasusumutinta koskevassa osiossa harjoitellaan käyttämään kaasusumutinta oikeaoppisesti käyttäjälle turvallisena voimankäyttövälineenä sekä itsepuolustusvälineenä hätävarjelutilanteessa. Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe sekä näyttökoe

bottom of page